Small Voices, Big Dreams 2019: Våld mot barn, så som barnen själv ser på det.
Mer än en miljard barn upplever någon form av våld och exploatering varje år. Inget barn är immunt mot våld, oavsett var i världen våldet äger rum. För att kunna stoppa våld och övergrepp mot barn måste vi förstå alla dess dimensioner – och vi måste alltid agera på barnens röster, åsikter och förväntningar. Vartannat barn anger i undersökningen att vuxna inte lyssnar på deras åsikter i frågor som för dem. Det är dags att lyssna.

Hämta rapporten:

SMALL VOICES, BIG DREAMS 2019 PÅ MINDRE ÄN 3 MINUTER
Barn från hela världen uppmanar vuxna att stoppa våldet mot barn: ”Vi måste lyssnas på; våra röster är viktiga.”

Vad tycker du om våld?

1
2
3
4
5
Vad är det allra viktigaste barn anser att de kan göra för att skydda sig från våld?
Springa iväg eller inte göra någonting,
Informera en pålitlig vuxen som kan hjälpa
Barn kan inte göra något, det är inte upp till dem

MEDLEMMAR AV CHILDFUND ALLIANCE

11 barnfokuserade organisationer

hjälper cirka 13 miljoner barn och familjer

Verksamma i mer än 60 länder

arbetar för att stoppa våld mot barn

I samarbete med barn och deras samhällen arbetar vi för att skapa varaktig förändring och för att underlätta barnets meningsfulla deltagande i beslut som påverkar dem.

Verksam i 25 länder

Kontor: Sverige

Verksam i 32 länder

Kontor: Australien

Verksam i 32 länder

Kontor: Tyskland

Verksam i 25 länder

Kontor: USA

Verksam i 3 länder

Kontor: Irland

Verksam i 3 länder

Kontor: Japan

Verksam i 6 länder

Kontor: Sydkorea

Verksam i 6 länder

Kontor: Nya Zeeland

Verksam i 12 länder

Kontor: Kanada

Verksam i 13 länder

Kontor: Spanien

Verksam i 17 länder

Kontor: Frankrike